Valborgkoor

Zingen vanuit een impuls tot klankvernieuwing

Hoe wij zingen

De wijze waarop wij onze stem tot klinken brengen is gebaseerd op de benadering van de Zweedse zangeres Valborg Werbeck-Svärdström (1879-1972). Deze benadering houdt een bewust zoeken in naar de geestelijke oorsprong van het zingen. Ze leidt tot een palet van nieuwe klankkwaliteiten en -belevingen. Degenen die zulke kwaliteiten en belevingen realiseren merken dat er parallel hieraan een innerlijke ontwikkeling op gang is gekomen.

Valborg Werbeck-Svärdström gaat bij de ontwikkeling van de stem uit van de kwalitatieve benadering van de toon en de ademhaling. Het uitgangspunt is dat de stem reeds als een voltooid geheel, als een ideaal klinkend wezen in de mens aanwezig is. Het doel is meer de stem van zijn belemmeringen te bevrijden, de stem dus te ‘onthullen’, dan de lastige stem te scholen.

Op deze wijze kunnen de hindernissen oplossen die een ‘vrije’ klank in de weg staan. De energie die hiervoor nodig is wordt gevonden in de wereld van de levenskrachten.
De wijze van zingen volgens Valborg Werbeck-Svärdström sluit hiermee aan bij de geesteswetenschap die door Rudolf Steiner is gegrondvest.

De visie van Valborg Werbeck-Svärdström wordt zowel in de kunstzinnige- als in de therapeutische wereld toegepast. Haar ervaringen zijn neergelegd in het boek ‘Die Schule der Stimmenthüllung’ (ISBN 3723501435 – zie foto boven).
In september 2013 verscheen de tweede, geheel herziene druk van de Nederlandse uitgave van dit boek: ‘Zin in zingen – Loutering in de zangkunst’, Uitgeverij Cantare, Bussum 2013 (ISBN 9 789082 007206, zie foto hiernaast).