Valborgkoor

Zingen vanuit een impuls tot klankvernieuwing

Valborgkoor Internationaal

Het Valborgkoor Internationaal is een samenwerkingsverband tussen het Valborgkoor, het Incanto Chor uit Bern (Zwitserland) en groepen zangers uit Duitsland, Finland en Frankrijk.

Het ontstaan

Het werk van Valborg Werbeck-Svärdström heeft onder meer geleid tot een jaarlijks ‘Sänger-Treffen’ te Eckwälden in Duitsland. Dit is een internationale bijeenkomst voor zangers en overige betrokkenen die vanuit haar visie werkzaam zijn. Uit de steeds omvangrijker wordende groep mensen die deze bijeenkomsten bezocht ontstond in 1992 het initiatief dat leidde tot de oprichting van het United Choir (tegenwoordig het Valborgkoor Internationaal). In dit koor wordt actief gewerkt aan verdere ontwikkeling en verdieping van het gedachtegoed van Valborg Werbeck-Svärdström. Het bestaat uit circa 80 leden plus een aantal solisten en staat onder leiding van Árpád Schermann. De leden hebben verschillende nationaliteiten.
De Nederlandse groep staat eveneens onder leiding van Árpád Schermann. Deze groep is later uitgegroeid tot het Valborgkoor en repeteert in Zeist. De Finse groep Kamarikuoro Aava staat onder leiding van Janneke Moes, die een leerling was van o.a. Christiaan Boele. Deze werkt ook zelf nog regelmatig als gastdocent met deze Finse groep.
De Zwitserse groep (later uitgegroeid tot het Incanto Chor) en de Franse groep staan onder leiding van Marianne Prato.

De werkwijze

De verschillende groepen stemmen hun activiteiten deels op elkaar af zodat van tijd tot tijd gezamenlijke studie, repetitie en uitvoeringen kunnen worden verzorgd.
Vanaf de zomer van 1993 leidden deze initiatieven tot een aantal concertreizen door Finland, Zweden, Denemarken, Nederland en Zwitserland.
De Zwitserse pers gaf toen aan haar artikel over het slotconcert te Interlaken de kop ‘Sternstunde Vollendeten Singens’. Het was dan ook voor velen verbazend om te horen tot welke andere reikwijdte de zang vanuit de ‘Schule der Stimmenthüllung’ bij machte bleek. Koorleden en toehoorders werden bevestigd in wat zij zochten.

Het Valborgkoor Internationaal heeft tot dusver onder meer de volgende werken uitgevoerd:

Vespers (S. Rachmaninoff)
Sävel en Auringon Noustessa (T. Kuula)
Missa Brevis (Z. Kodály)
Requiem (W.A. Mozart)
Ein Deutsches Requiem (Joh. Brahms)
Mis in As (Franz Schubert)

(Voor een uitgebreid overzicht van de uitgevoerde werken kunt u de pagina Concerthistorie bezoeken)